News & EventsKUNJUNGAN HORMAT OLEH AHLI PARLIMEN KUALA KANGSAR MERANGKAP TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (TUGAS-TUGAS KHAS)


23 Februari 2022 - Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Encik Nizran Noordin telah menerima kunjungan hormat daripada Ahli Parlimen Kuala Kangsar merangkap Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Tugas-tugas Khas), YB Datuk Mastura Mohd Yazid di Pejabat Korporat Majuperak, Bazar Ipoh pada pagi 23 Februari 2022.

YB Datuk dan pihak Majuperak membincangkan mengenai status kemajuan pelaksanaan projek-projek pembangunan dan kerja baik pulih di Kuala Kangsar serta garis masa yang ditetapkan. Cadangan projek yang bakal dilaksanakan ini merupakan usaha dan pendekatan YB Datuk bagi memastikan kesejahteraan, keselamatan dan taraf hidup penduduk Kuala Kangsar sentiasa dipelihara.

Turut serta, Pengurus Besar Pembangunan Hartanah dan Infrastruktur Majuperak, Encik Helmy Iskandar bin Nofan dan barisan pegawai pengiring YB Datuk Mastura Mohd Yazid.

Visit Instagram


>Back to News